Search and Hit Enter

Curaj și demnitate: Rusia votează o Constituție a suveranității, tradiției și normalității

În plină agresiune a așa zisului progresism, în fapt o forțare a popoarelor de a renunța la principiile morale ale credinței și la tradiții, Rusia propune o Constituție clară, fermă întru apărarea suveranității deciziei poporului, credinței și valorilor tradiționale, o Constituție patriotică, a respectului și a recunoașterii meritelor, a istoriei și culturii.

De fapt, Rusia a rămas singura mare putere apărătoare a credinței – a dreptului de a crede în Dumnezeu și de a te comporta ca atare fără a fi etichetat negativ sau chiar marginalizat – așa cum se întâmplă în Occident, chiar în instituțiile UE. Iar Constituția Rusiei fundamentează formal, la cel mai înalt nivel, prin voința populară și politică, acest statut al Rusiei.

Noua formă a Constituției a Rusiei garantează și accesul la puterea în stat pe bazele clare ale valorii demonstrate și ale faptelor în folosul țării sau comunității.

Mai mult, această formă a Constituției garantează că NICIODATĂ decizia poporului NU va fi subordonată unor decizii externe – deci garantează Suveranitatea, o noțiune aproape hulită în lumea occidentală.

În plus, prin Constituție Rusia dă o lecție lumii prin respectul față istorie și asumarea ei, dar și prin eterna cinstire a eroilor și strămoșilor, din întreaga istorie a țării! Poate învățăm și noi ceva din asta!…

Tot prin Constituție, Rusia își apără poporul și prin asigurarea financiară a unui trai decent dar și a îngrijirii medicale, siguranță socială, etc.

Mai subliniez câteva idei, în sensul celor afirmate – că Rusia este marele apărător mondial al valorilor tradiționale:

prin Constituție se asigură apărarea instituției căsătoriei ca uniune dintre bărbat și femeie; dezvoltarea condițiilor pentru creșterea și educarea decentă a copiilor în familie, precum și pentru asumarea de către fiii adulți a responsabilității de a avea grijă de părinți; o politică de stat orientată social în domeniul păstrării valorilor familiale tradiționale – ca responsabilitate a Guvernului rus.

De asemenea, sunt apărate cultura – ca patrimoniu al poporului – și limba rusă, care pe lângă statutul de limbă de stat pe întreg teritoriul țării, va fi caracterizată drept limba „națiunii formatoare de statalitate”.

O altă prevedere esențială se referă la integritatea teritorială a țării – și anume interdicția totală a înstrăinării unei părți a teritoriului Federației Ruse, precum și apelurile sau incitarea la așa ceva.

În fine, sunt prevăzute și modificări în domeniul suprastructurii politice, al numirii premierului, a condițiilor pentru a accede al funcții înalte – și, fapt extrem de important pentru democrație – cresc puterea și atribuțiile parlamentului – Duma de Stat.

Pe scurt – o Constituție care se caracterizează prin patriotism și prioritatea suveranității deciziei poporului, prin apărarea credinței și valorilor tradiționale, precum și prin respectul față de cultură, istorie și idealuri transmise peste veacuri.

Cu alte cuvinte – o Constituție cu totul altfel decât ni se spune că e ”corectă politic”.

Rusia lui Vladimir Putin nu se joacă atunci când e vorba de chestiuni serioase.

Pentru a înțelege mai bine ce se vrea prin noua formă a Constituției – și pentru ai ajuta pe cei în drept cu informații unde să voteze, fiind cetățeni ruși – am primit sprijinul Ambasadei Rusiei la București pentru a publica un text cu multe detalii despre CE și CUM se va vota pe 1 iulie 2020.

Despre votul general din Rusia privind aprobarea modificărilor la Constituția Federației Ruse

Pe 1 iulie, la sediul Ambasadei Rusiei la București și la Consulatul General din Constanța se vor organiza secții de votare, unde cetățenii Rusiei vor putea să își exprime opinia în cadrul Votului General din Rusia privind aprobarea amendamentelor la Constituția Federației Ruse.

Noua formă a Legii fundamentale va include prevederi conform cărora „Federația Rusă este succesorul de drept al URSS pe teritoriul său… păstrând memoria strămoșilor, care ne-au transmis idealuri și credință în Dumnezeu, precum și continuitatea în dezvoltarea statului rus, recunoaște unitatea statală stabilită istoric… cinstește memoria apărătorii Patriei, asigură protecția memoriei istorice”.

Au fost semnificativ extinse și concretizate articolele privind garanțiile sociale, inclusiv indexarea obligatorie a pensiilor cel puțin o dată pe an și asigurarea asistenței medicale de calitate. Va fi introdusă prevederea conform căreia salariul minim nu poate fi mai mic decât valoarea sumei minime de subzistență a populației apte de muncă. În articolul referitor la temele gestionate în comun de Federația Rusă și Subiecții Federației Ruse va fi inclusă prevederea privind protecția familiei, a maternității, a paternității și a copilăriei;

Au crescut cerințele constituționale pentru pretendenții la funcția de Președinte – ca și pentru majoritatea altor funcții guvernamentale superioare (înalți oficiali ai Federației Ruse, șefi ai autorităților federale ale statului, Președintele Federației Ruse, senatori, deputați ai Dumei de Stat, Avocatul Poporului, Președintele Guvernului, adjuncții săi, miniștrii federali, alți șefi ai organelor executive federale, judecători ai instanțelor Federației Ruse, procurori)

– care au obligația de a nu avea cetățenie străină și conturi bancare în străinătate.

Președinte poate deveni o persoană care locuiește permanent în Federația Rusă timp de cel puțin 25 de ani. Deținerea funcției de șef al statului este limitată la două mandate de 6 ani, iar actualului președinte i se acordă dreptul de a candida din nou, în conformitate cu prevederile tranzitorii ale noii redactări a Legii Supreme.

Modificările extind competențele Camerelor Parlamentului. Foarte important este că Președintele Guvernului va fi numit de Președintele Federației Ruse, dar numai după aprobarea candidaturii sale de către Duma de Stat.

Sunt confirmate prevederile constituționale privind respectarea de către Federația Rusă a obligațiilor sale conform dreptului internațional, care sunt cuprinse în tratatele interstatale ratificate de țara noastră. Conform modificărilor, țara noastră poate participa la asociații interstatale și le poate transfera o parte din competențele sale, în conformitate cu tratatele internaționale ale Federației Ruse, dacă aceasta nu atrage după sine o limitare a drepturilor și libertăților omului și cetățeanului și nu contravine principiilor fundamentale ale sistemului constituțional al Federației Ruse.

O importanță fundamentală o capătă noua normă conform căreia numai acele decizii ale organismelor interstatale create pe baza tratatelor internaționale ratificate anterior de noi, care nu contravin Constituției Federației Ruse, vor fi puse în aplicare pe teritoriul Rusiei.

Decizia cu privire la conformitatea lor cu Legea fundamentală a țării va fi soluționată de Curtea Constituțională.

Astfel, principiul supremației dreptului internațional va fi imposibil de utilizat pentru impunerea automată a deciziilor care încalcă drepturile cetățenilor noștri și contravin principiilor fundamentale ale ordinii de drept publice din țara noastră.

Modificările sunt menite să protejeze integritatea teritorială a țării. Noua formă a articolului 67 prevede că acțiunile care vizează înstrăinarea unei părți a teritoriului Federației Ruse, precum și apelurile sau incitarea la astfel de acțiuni, nu sunt permise.

În conformitate cu modificările propuse, Federația Rusă oferă sprijin compatrioților care locuiesc în străinătate în exercitarea drepturilor lor, a asigurării protecției intereselor lor și a păstrării identității culturale ruse.

Merită menționat că textul modificărilor subliniază rolul culturii drept patrimoniu unic al poporului multinațional al Rusiei, care este susținut și protejat de stat.

Limba rusă, care are statutul de limbă de stat pe întreg teritoriul țării, a primit o valență suplimentară: ea va fi caracterizată drept limba „națiunii formatoare de statalitate, care face parte din uniunea multietnică a popoarelor egale în drepturi ale Federației Ruse”.

Ca și în prezent, republicile vor avea dreptul să-și stabilească propriile limbi de stat, care sunt folosite împreună cu limba de stat a Federației Ruse. Pentru toate popoarele care locuiesc pe teritoriul Rusiei, statul va garanta dreptul păstrării limbilor lor materne, creând condiții pentru studierea și dezvoltarea acestora.

***

Textul complet al Legii Federației Ruse privind modificarea Constituției Federației Ruse din 14 martie 2020 nr. 1-FKZ „Despre perfecționarea reglementării anumitor aspecte de organizare și funcționare a autorităților publice” poate fi accesată la:

http://duma.gov.ru/news/48045/.

Un tabel comparativ al edițiilor, cea actuala și cea nouă, ale prevederilor Constituției poate fi accesată la:

http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf.

Header: The Main Cathedral of the Russian Armed Forces (Cathedral of the Resurrection of Christ) – Viktor Pushkarev – Main architector: Dmitriy Smirnov – OOO “Sretenskie Architekturnie Masterskie” – 2020

Original: SPUTNIK